Hoạt động đoàn thể
Đoàn thanh niên
(31/03/2014)
Hưởng ứng tháng thanh niên 2014, kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/03/2014). Ban chấp hành Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam tổ chức cho đoàn viên thanh niên hội trại tại khu du lịch rừng Madagui
(26/04/2013)
Đội bóng đá Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam tham gia giải bóng đá mini chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động (30-04 & 01-05)
(05/09/2011)
Phát động Đoàn viên thanh niên trong công ty tham gia đóng góp cho chương trình    “ Góp đá xây Trường Sa” do Đoàn khối hưởng ứng theo chương trình của Báo Tuổi Trẻ ngày 1/7/2011.
(09/06/2011)
Nhân dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2011) và 100 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), đồng thời tạo ra sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ trong toàn bộ công ty. Góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, tăng cường tính giao lưu, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các CBCNV của các đơn vị trong công ty.