Nút giao
Nút giao Thủ Đức - Dự án đường Xuyên á

1. Địa điểm xây dựng:
  Nút giao thông Thủ Đức nằm tại điểm đầu của Dự án Đường Xuyên Á, là vị trí giao giữa đưởng Xuyên Á với Quốc lộ 52, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là dạng thức nút giao khác mức hoa thị hoàn chỉnh lần đầu tiên áp dụng ở Khu vực phía Nam.
4. Thời điểm thiết kế: năm 1999, 2003
5. Thời điểm đưa vào sử dụng: năm 2006
 

Chủ đầu tư
Một số hình ảnh dự án