Lĩnh vực hoạt động
Sơ đồ tổ chức

 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

- Trụ sở: 530 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3836 5301

- Fax: (028) 3836 8873


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM

- Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3512 8274

- Fax: (028) 3512 8976


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG CAO TỐC VÀ SÂN BAY

- Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3512 2116

- Fax: (028) 3512 8971


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SẮT - BỘ

- Trụ sở: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3821 5056

- Fax: (028) 3914 3957


TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

- Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3512 8973

- Fax: (028) 3512 8974


XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT TỔNG HỢP

- Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3512 1403

- Fax: (028) 3512 2549


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

- Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3512 8272

- Fax: (028) 3512 1406


CHI NHÁNH PHÍA BẮC

- Trụ sở: LK49 Khu đô thị Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6286 3357

- Fax: (024) 6286 3357