Tin tức
Tin Tedisouth
(17/04/2019)
Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải phía Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(01/12/2018)
Vừa qua Tedi South đã được tổ chức BUREAU VERITAS, cấp chứng nhận Tedi South đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
(15/11/2017)
Căn cứ theo thông báo số 2500/TB-NC ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam. Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 công ty sẽ sử dụng địa chỉ mail tedisouth@tedisouth.com thay cho địa chỉ mail tedisouth@hcm.vnn.vn.
(08/08/2017)
Dự án cầu Thủ Thiêm 2 là dự án cơ sở hạ tầng GTVT đầu tiên tại Việt Nam được triển khai mô hình thông tin công trình (BIM) một cách có hệ thống trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật.