Tin tức
Tin Tedisouth
Tedi South đạt chứng nhận ISO 9001:2015
01/12/2018

Vừa qua Tedi South đã được tổ chức BUREAU VERITAS, cấp chứng nhận Tedi South đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, Tedi South đã đào tạo kiến thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty, tiếp đó Tedi South thực hiện xây dựng, chỉnh sửa tài liệu và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đến ngày 14 tháng 09 năm 2018 công ty Tedi South được BUREAU VERITAS đánh giá đạt chất lượng ISO 9001:2015.